TTB’den İşyeri Hekimlerine Önemli Duyuru

TTB son gelişmeler üzerine web sitesinden işyeri hekimlerine yönelik bir duyuru yayınladı.İsyerihekimi.org olarak TTB nin duyurusunu yayınlıyoruz ”Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin bir kanuna eklenen hükümlerle kendisine dayanak sağlayan Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Kasım 2010 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

İşyeri hekimliği alanında bu Yönetmeliklerle yaratılan pek çok hukuka aykırılığın yürütmesinin durdurulması ve iptali için 27 Aralık 2010 tarihinde Danıştay 10. Daire’de Türk Tabipleri Birliği tarafından dava açılmıştır.

Söz konusu davalarda, yürütmenin durdurulmasına ilişkin istemin, davalıların savunması alındıktan sonra incelenmesine karar verilmiş; davalıların savunmaları da 18 Nisan 2011 tarihinde tamamlanabilmiştir. Her iki Yönetmelik ile ilgili olarak açılan davada da yürütmenin durdurulmasıyla ilgili olarak karar verilmesi beklenmektedir.

Diğer yandan, herhangi bir hukuksal dayanağı bulunmamakla birlikte, İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca mevcut işyeri hekimlerinin 27 Mayıs 2011 tarihine kadar yenileme eğitimi almaları zorunlu tutulmuştur. Söz konusu zorunluluğun yerine getirilmemesinin yaptırımı olarak da işyeri hekimliği sertifikasının ‘askıya alınması’ öngörülmüştür. Eğitim kurumu olarak nitelenen özel kuruluşların desteklenmesi amacıyla yapıldığı düşünülen bu düzenlemelerin iptali de tarafımızdan talep edilmiş olmakla birlikte, aktarılan hukuksal süreç nedeniyle, bu konuda henüz bir karar verilememiştir. Bilinmelidir ki, ilgili hükümlerin yürütmesinin durdurulması ya da iptaline karar verilmesi halinde, yenileme eğitimlerine ilişkin zorunluluk ve buna bağlı olarak uygulanan yaptırımlar bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkacaktır.

Bu çerçevede, halen işyeri hekimliği yapmakta olan meslektaşlarımızın yenileme eğitimlerini 27 Mayıs 2011 tarihine kadar tamamlamaları Yönetmelik ile getirilmiş bir zorunluluk olmakla birlikte, yenileme eğitimlerine ilişkin düzenlemelerin, bu tarihe kadar, Danıştay kararıyla iptal edilmesi durumunda söz konusu zorunluluk ortadan kalkacağı gibi, bu eğitimler sebebiyle yapılan harcamaların Çalışma Bakanlığından talep edilmesi de mümkündür.

Diğer taraftan, işyeri hekimliği sertifikasına sahip olan ancak işyeri hekimliği yapmayan meslektaşlarımızın, en azından, Danıştay tarafından verilecek karara kadar yenileme eğitimine katılmalarına gerek yoktur. Bu durum, herhangi bir hak kaybına sebep olmaz. Meslektaşlarımız, gerektiğinde, işyeri hekimliğine başlamadan önce yenileme eğitimini alarak sertifikalarının askı durumuna son verebileceklerdir.

Bütün bunlardan başka, gelinen aşama itibariyle işyeri hekimliği yenileme eğitimi vermeye yetkilendirilen kurum ve kuruluşların kapasitesi ve işyeri hekimlerinin sayısı dikkate alındığında 27 Mayıs 2011 tarihine kadar yenileme eğitimlerini tamamlanmasına fiilen olanak bulunmadığı hususu belirtilerek söz konusu tarihin altı ay uzatılması Çalışma Bakanlığından talep edilmiştir.

Anılan talep sonucu ve yargısal süreçlerle ilgili bütün gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.