İşyeri Hekimliği İle İlgili Davayı TTB Kazandı

İçerdiği eksik hükümler nedeniyle TTB tarafından Danıştay mahkemesine taşınan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliği davası sonuçlandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin, Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanarak 15 Ağustos 2009 tarihinde yürürlüğe konulan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliği’ne karşı Danıştayda açtığı dava sonuçlandı.

Danıştay, yönetmelikte bir kısım hükümlerinin hukuka aykırı olduğunu savunan TTB’nin başvurusunu haklı bularak ilgili maddelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

TTB neler istedi?
TTB Danıştaya açtığı davada, başta “İşçi sağlığı hizmetlerinin en iyi verileceği yerin iş yerleri olmasına karşın, sağlık birimi oluşturması zorunlu iş yerleri oldukça daraltılarak, işçi sağlığının korunması yerine işverenlerin yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla koruyucu işçi sağlığı hizmetlerinin verileceği ana birimler olarak kurgulanan ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin, işverenler dışındaki ticari kuruluşlar tarafından da açılmasına olanak tanıyan, ortak sağlık biriminde hizmet verecek iş yeri hekimi ile işveren arasında bir sözleşme yapılmasını sağlamayan, bu birimlerin hizmet ve personel standartlarını” belirlemeyen düzenlemeye karşı çıktı.

Dava dilekçesinde düzenlemenin, iş yeri hekimliğinin nitelikli olarak sunulmasını engelleyici ve iş yeri hekimi görevlendirmelerinde tabip odasına yetki vermeyen nitelikte olduğunu savunan TTB ayrıca, iş yeri hekimliği eğitimlerini içeriği belirsiz biçimde çerçevelendirip, bu konuda özel dersaneleri eğitim verebilir hale getiren düzenlemenin de iptalini istedi.

Danıştay itirazı haklı buldu
TTB’nin açtığı dava neticesinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik’in itirazına konu olan maddelerini inceleyen Danıştay, 9, 10, 11, 14 ve 15. maddelerinin ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin personel standardı ve fiziki koşulları ile istenecek belgelere ilişkin olarak noksan düzenlenmiş olduğuna karar verdi.

Mahkeme heyeti 11. maddede ayrıca, iş yeri sağlık biriminin her iş yerinde kurulması gereği ve bendinde işçi sayısı 750’yi aşan iş yerleri ile işçi sayısına bakılmaksızın tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde iş yeri sağlık birimi kurularak tam zamanlı hekim istihdam edilmesi gereğine yer verilmemiş olduğuna dikkat çekti.

“Tabip odası yetkisi yok ve hekime güvence verilmemiş”
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik’in13. ve 31. maddelerinde, birinci basamak tedavi hizmetleri ile ilgili olarak koruyucu hekimlik hizmetlerinden ayrı, ek bir süre ayrılmasının öngörülmediğini belirten mahkeme, Yönetmelik’in 26. maddesinin de “iş yeri hekimi nin görevlendirilmesinde tabip odası yetkisine yer verilmemesi ve iş yeri hekimi nin sözleşmesinin işveren tarafından feshinde güvence” olabilecek nitelikte bir hüküm bulunmaması nedeniyle eksik düzenlendiğini ifade etti. Danıştay yönetmeliğin, iş yeri hekimi ne yetki tanıyan hükümlere ve mesleki bağımsızlığı sağlayacak somut kurallara yer vermeyen 27. ve 33. maddelerini de eksik buldu.

TTB’nin itirazı nedeniyle yapılan incelemede, açıklanan nedenlerle ilgili maddelerin yürütmesini durduran mahkeme heyeti, 15 Ağustos 2009 tarihine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş bütün iş yeri hekimliği sertifikalarının geçerli; 16 Aralık 2003 tarihinden sonra TTB ve yükseköğretim kurumlarının iş birliği ile verilen iş yeri hekimliği sertifikalarının ise geçersiz kabul edilmesine ilişkin düzenlemenin de iptal edilmesine karar verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.