“İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazetede yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan “İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” resmi gazetede yayımlandı.Söz konusu yönetmelik işyeri hekimlerinin çalışması,iş koşulları,eğitimleri,sertifika almaları ve özlük haklarına dair de yeni tartışmaları gündeme getirebilir.Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş yeri hekimlerinin nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile iş yeri hekimliği hizmeti verecek toplum sağlığı merkezlerinin yetkilendirilmesi ve çalışma usul ve esaslarını düzenliyor.
Yönetmelik, 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan ve devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan iş yerleri ile toplum sağlığı merkezlerini ve eğitim kurumlarını kapsıyor.
Yönetmeliğe göre eğiticilerin eğitimi belgesi, en az 45 saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8 Şubat 2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim kurumları Kanunu’na göre yetkilendirilen kurumlar tarafından verilecek.
İş yeri hekimliği eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler de eğitim kurumu olarak görev alabilecek.
Toplum sağlığı merkezlerinde iş yeri hekimliği hizmeti sunulabilmesi için en az bir iş yeri hekimi ve en az bir diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu olacak.
Yetki almak isteyen toplum sağlığı merkezleri, bakanlığa yazıyla gerekli belgelerle başvuracak. Yetki belgelerinin, toplum sağlığı merkezince 5 yılda bir vize ettirilmesi zorunlu olacak. Toplum sağlığı merkezleri, yetki belgesi almadan veya süresi içerisinde vize işlemini yaptırmadan iş yeri hekimliği hizmeti yapamayacak.
Toplum Sağlığı Merkezleri’nden iş yeri hekimliği hizmeti alınması durumunda il sağlık müdürlüğü ile işveren arasında sözleşme imzalanacak.
İş yeri hekimlerinin eğitimleri bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşacak.
İş yeri hekimlerinin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren 5 yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmaları zorunlu olacak. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamayacak.
Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak. Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday, takip eden sınavlardan birine daha katılabilecek. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorunda olacak.
İş yeri hekimliği belgesi almak isteyen ve sınavda başarılı olan adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, her aday için açılacak dosyanın elektronik ortamda veya yazılı olarak eğitim kurumları tarafından, eğitim programlarına katılmadan doğrudan sınava girecek olan adayların ise yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen nitelikleri haiz olduklarını gösteren belgelerin şahsen veya posta yoluyla ibraz edilmesi gerekecek.
Yetki alan eğitim kurumları, yetki aldıkları yerde bakanlıkça yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremeyecek ve faaliyette bulunamayacak.
Toplum sağlığı merkezleri ve eğitim kurumları tarafından başvuru dosyasında beyan edilen hususlarda bakanlık onayı alınmadan hiçbir şekilde değişiklik yapılamayacak.
Mevcut eğitim kurumları, yönetmeliğin yayımından önce iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumu yetki belgesi almış olan kurumlar, yönetmelikte belirlenen yer ve donanımla ilgili şartları bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay, diğer şartları ise 30 gün içinde yerine getirecek. Belirlenen süreler içinde şartları yerine getirmeyen eğitim kurumlarının yetki belgeleri iptal edilecek.
Belge alma tarihine göre vize süresi dolmuş olan iş yeri hekimlerinin belgeleri yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olacak. Bu sürenin sonunda yenileme eğitimini tamamlamayanların yetki belgelerinin geçerliliği söz konusu eğitimi alana kadar askıya alınacak.
Yönetmeliğin geçici 4. maddesine göre 15 Ağustos 2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş eğitim kurumlarınca düzenlenen iş yeri hekimliği eğitim programlarını tamamlayanlar bu yönetmelik kapsamında yer alan iş yeri hekimliği eğitimlerini tamamlamış sayılacak.

“İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazetede yayımlandı.” için 5 yorum

  1. Döner sermaye ek ödemesi alan hekimler işyeri hekimliği yapamayacak. Zaten yeni tam gün yasası da yolda. İşyeri hekimliği artan zamanda yapılan ek iş / ikinci iş olmaktan çıkıyor. Ben Ortak sağlık ve güvenlik birimi sahibiyim ve mevzuatı biliyorum. TTB onay mercii değil artık. İSG gen.müd. onay ve denetlemede yetkili. Eğitimler de TTB yetkisinden çıktı…

  2. İşyeri hekimleri birden fazla işyerinde çalışabiliyorlarmı. Kamu dairelerinde çalışan hekimler işyeri hekimliği yapabiliyorlarmı?

  3. bu eğitimi verecek olan kurumlar açıklandı mı? bu kurslar nerede acılacak bilgisi olan var mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.